Høring - Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten

En arbeidsgruppe nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet har levert et forslag til strategi for obligatorisk elektronisk faktura i staten. Fornyingsdepartementet sender med dette forslagene fra arbeidsgruppen på en bred høring, med høringsfrist 30. september 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2008

En arbeidsgruppe nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet har levert et forslag til strategi for obligatorisk elektronisk faktura i staten. Fornyingsdepartementet sender med dette  forslagene fra arbeidsgruppen på en bred høring, med høringsfrist 30. september 2008.

 
Vedlegg:
Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura
AGFA – vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten (PDF)