Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Elektronisk faktura kan bli obligatorisk i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Innføring av elektronisk faktura i staten kan gi årlige besparelser i milliardklassen. En ny rapport bestilt av fornyingsminister Heidi Grande Røys foreslår at bruk av elektronisk faktura skal bli obligatorisk i staten. Nå blir rapporten sendt på høring.

- Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor, som gir innbyggerne gode tjenester. Innføring av elektronisk faktura kan effektivisere offentlig sektor og frigjøre ressurser til velferd, sier statsråd Heidi Grande Røys. 

Danmark og Sverige har utarbeidet nasjonale strategier for å innføre bruk av elektronisk faktura i stor skala i samfunnet. I Danmark er de årlige innsparingene ved å benytte elektronisk faktura ved innkjøp i staten beregnet til 1,5 milliarder danske kroner.

En arbeidsgruppe nedsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå levert et forslag til strategi for obligatorisk elektronisk faktura i staten. Arbeidsgruppen foreslår en felles offentlig standard for elektronisk faktura og at staten og næringslivet pålegges å motta og sende elektronisk faktura, allerede fra 2010.

- Staten vil gå foran og med det brøyter vi også veien for næringslivet. Næringslivet vil styrke sin konkurranseevne både ved å legge til rette for elektronisk samhandling i forretningsprosesser mellom virksomhetene, men også gjennom en enda mer effektiv forvaltning, legger Grande Røys til.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der også Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet samt Direktorat for forvaltning og IKT deltok.

Rapporten sendes nå på tre måneders høring. Deretter vil Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet vurdere videre oppfølging av forslagene fra arbeidsgruppen.

Høring - Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten

 

Til toppen