Høring - forslag til endring av Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning

For å gjøre det klarere at det ikke skal være nødvendig med egen besetning for at setra skal kunne anses å være i bruk, sender departementet herved på høring et forslag til endring av seterforskriften § 9.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013