Høring - forslag til endring av reglene om formidlingsplikt

For å sikre at ikke-kommersielle kanaler med konsesjon er tilgjengelig for alle tv-seere foreslår departementet å endre kringkastingsforskriften § 4-2 så disse kanalene også dekkes av formidlingsplikten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2009

Resultat:

§ 4.2 i forskrift om kringkasting ble endret ved kgl. res. 3.12.2010.