Forsiden

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2015

Vår ref.: 12/1854

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften § 4-4 om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag for å få eiendomsmeglerbrev mv. Det vises til vedlagte høringsnotat, som er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 25. august 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om den bør forelegge saken for eventuelle underliggende enheter, medlemmer, organisasjoner eller lignende.  

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                   Alexander Behringer
                                                                                   avdelingsdirektør

 

Vedlegg:        Kopi av Finanstilsynets høringsnotat 30. april 2015

Alle departementene
Akademikerne
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Eiendom Norge
Finansforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø