Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2015