Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2015