Historisk arkiv

Nyheter

Endring i krav til praktisk erfaring for eiendomsmeglere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag for å få eiendomsmeglerbrev. Endringene vil gjøre det enklere for ansatte i spesialiserte eiendomsmeglingsforetak som eksempelvis driver utleiemegling eller utenlandsmegling å oppfylle kravet til praksis ved siden av nåværende stilling.

For å få eiendomsmeglerbrev må søkeren etter gjeldende regler ha minst to års praktisk erfaring fra eiendomsmegling, og minst ni måneder av praksisen må være fra et eiendomsmeglingsforetak som utfører vanlige salgsoppdrag. Ansatte i eiendomsmeglingsforetak som har spesialisert seg på for eksempel utleiemegling eller utenlandsmegling, kan derfor ha vanskeligheter med å oppfylle kravet uten å måtte søke om permisjon eller bytte arbeidsgiver.

Det vil fortsatt være krav om to års praksis. Men Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften, slik at kravet til praksis fra salgsoppdrag kan oppfylles ved at søkeren har gjennomført 15 salgsoppdrag. Formålet er å gjøre det enklere for ansatte i spesialiserte eiendomsmeglingsforetak å oppfylle kravet til praksis ved siden av nåværende stilling, samtidig som hensynet til at personer som får eiendomsmeglerbrev bør ha bred erfaring, ivaretas.

Videre er eiendomsmeglingsforskriften endret slik at hele praksistiden på to år kan opparbeides i et spesialisert eiendomsmeglingsforetak, så lenge søkeren i tillegg har gjennomført 15 salgsoppdrag og har praksis fra oppgjør av eiendomshandler.

Endringene trer i kraft 1. januar 2016.

Endringene bygger på forslag fra Finanstilsynet i høringsnotat 30. april 2015, som departementet sendte på høring 22. mai 2015.

Les forskriften her