Høring om endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger

Det foreslås en utvidelse av hjemmelen for å hente inn opplysninger fra Skatteetaten, som en konsekvens av endringer i støtteordningen for elever og lærlinger i videregående opplæring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.03.2015