Høring - forslag til endringer i forskrift om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra skipssikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 29. juni 2007 nr. 819 om unntak for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste fra lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Høringsnotatet er vedlagt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2015