Høring - forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014