Høring - forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i helseinstitusjoner

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny § 19-8 i forskrift til opplæringsloven, med forslag til refusjonssatser for opplæring av pasienter i helseinstitusjoner utenfor hjemfylke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny § 19-8 i forskrift til opplæringsloven, med forslag til refusjonssatser for opplæring av pasienter i helseinstitusjoner utenfor hjemfylke.
(19.06.2009)

_____________________________________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev (PDF-fil)

Høringsnotat - forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i helseinstitusjoner utenfor hjemfylke (PDF-fil)

Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 4. desember 2009 Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-15-09 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om endringsforskriften samt den forutgående endringen i opplæringslovens bestemmelse på området.