Ot.prp. nr. 55 (2008-2009)

Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget