Høring - forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring et forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2009

Vår ref.: 200801778

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett på høring. Vedlagt følger høringsnotat og forslag til forskrift. Dokumentene kan også lastes ned på departementets hjemmeside.

For boligselgere er annonsering av boliger for salg på Internett de senere årene blitt stadig viktigere for å få markedsført boligen overfor potensielle kjøpere. De store nettportalene har imidlertid som praksis bare å tillate eiendomsmeglere, advokater med tillatelse til å drive eiendomsmegling og i visse tilfeller utbyggere, å annonsere boliger for salg på sine nettsider. Denne utestengingen av andre aktører fra å annonsere på nettportalene et hinder for mulighetene til å selge bolig uten å benytte tradisjonelle eiendomsmeglere.

Konkurransemyndighetene har i flere saker behandlet klager på nettportalenes praksis. Konkurransemyndighetene har imidlertid ikke funnet grunnlag for å anvende konkurranseloven § 10 eller § 11 i disse konkrete sakene*. Fornyings- og administrasjonsdepartementet mener likevel at nettportalenes utestengingspraksis er egnet til å begrense konkurransen i markedene for tjenester tilknyttet kjøp og salg av boligeiendom, ved at det hindrer etablering for aktører som ikke har tillatelse til å drive eiendomsmegling.

Departementet mener at en forskrift som pålegger nettportalene å gi enhver tilgang til å annonsere boliger for salg på ikke-diskriminerende vilkår vil være det mest egnede virkemiddelet for å sikre konkurransen i markedet. Departementet har funnet at å gripe inn overfor en eller flere nettportaler ved enkeltvedtak på sikt ikke vil være tilstrekkelig til å avhjelpe de konkurransemessige problemene i saken.

Den foreslåtte forskriften er begrenset til å gjelde annonsering av boliger for salg på Internett. Dette skyldes at det, etter hva departementet er kjent med, ikke er tilsvarende konkurransemessige problemstillinger ved annonsering i andre kanaler og for andre typer fast eiendom. I tillegg til å pålegge nettportalene å gi alle aktører tilgang til annonseringstjenester på ikke-diskriminerende vilkår, forbys portalene å sette andre vilkår for annonsering som innebærer at bare aktører med tillatelse til å drive eiendomsmegling får adgang til å annonsere. Forskriften foreslås videre ikke å gjelde nettportaler som er opprettet av aktører med tillatelse til å drive eiendomsmegling eller som også yter andre tjenester ved salg av boligeiendommer, og hvor disse øvrige tjenestene utgjør den vesentligste delen av virksomheten. Dette innebærer at for eksempel en eiendomsmegler som oppretter en nettportal for annonsering av boliger den selv formidler for salg, kan nekte andre aktører å annonsere boliger for salg på denne portalen.

Departementet har vurdert forholdet til EØS-avtalen. Departementet finner at EØS-avtalens konkurranseregler ikke er til hinder for å vedta en forskrift som angitt.

Høringsfristen er 26. juni 2008.


Med hilsen

Jan A. Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Steinar Undrum
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Note: Se omtale av sakene i pkt. 2.6.2 i høringsbrevet. 

Alle departementene
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
Advokatfirmaet Schjødt DA
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
Advokatoppjør
A-Pressen
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Aspiro AS
Bonnier Media
Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen
Datatilsynet
DB Medialab AS (Ny.no)
Den norske Advokatforening
Den Norske Boligbørs
Den norske dommerforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
DnB NOR Eiendom
Edda Media
EgenMegler
Eiendomsmegler 1 Norge AS
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Eiendomsmeglingskjeder
Eniro Norge
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finn Eiendom
Fokus Krogsveen AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Garanti Eiendomsmegling – kjedeledelsen
Globus Eiendomsmegling
Gul.no
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
INMA (Forening for interaktiv markedsføring)
Kluge Advokatfirma DA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Kvale & Co. Advokatfirma ANS
Landslaget for Lokalaviser (LLA)
Landsorganisasjonen i Norge
Magasin- og Ukepresseforeningen (MUF)
Markedsrådet
Mediebedriftenes landsforening
Medietilsynet
Nettmeglerforetak
NettSalgMegler
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norsk direktemarkedsførings forening, NORDMA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Konkurranseutvalg
Post- og teletilsynet
Privatmegleren AS
QXL
Regjeringsadvokaten
Rettshjelperforeningen
Riksadvokaten
Ring Eiendomsmegling AS
Rubrikk.no
Schibsted
Sesam.no
Simonsen Advokatfirma DA
Sivilombudsmannen
Skum laboratories AS
Sparebankforeningen i Norge
Statsministerens kontor
Telenor (Entry/Djuice)
Terra Aktiv Eiendomsmegling AS - kjedeledelsen
Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
Tinde
Wiersholm Mellbye & Bech Advokatfirma AS
Wikborg, Rein & Co.
Zett
Økokrim


 

Til toppen