Høring - forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring et forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2009