Historisk arkiv

Forskrift om boligannonser ut på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nettportalene skal ikke lenger kunne nekte boligselgere å annonsere på portalenes nettsider. Det foreslår Fornyings- og administrasjonsdepartementet i et utkast til forskrift, som nå er sendt ut på høring.

Nettportalene skal ikke lenger kunne nekte boligselgere å annonsere på portalenes nettsider. Det foreslår Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i et utkast til forskrift, som nå er sendt ut på høring.

For boligselgere er annonsering på Internett blitt en stadig viktigere del av markedsføringen, men flere av de store nettportalene slipper bare til aktører med eiendomsmeglerbevilling når det gjelder annonsering av vanlige boliger.

- Hvis folk ønsker å selge boligen sin selv, blir det helt galt å stenge dem ute fra den kanskje viktigste markedsplassen, nettportalenes annonsesider, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Forskriften åpner også for at andre aktører kan annonsere bolig på portalenes nettsider når de tilbyr folk tjenester i tilknytning til salg av boligen.

- Dette vil kunne føre til større konkurranse og lavere priser, noe som er til fordel både for selgere og kjøpere, sier Grande Røys.

Høring – forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett