Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og forslag til endring av forskrift om tilskudd til avløsning

Forskrift om endring i forskrift om tilskot til avløysing. og Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2007

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender med dette utkast til forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og forslag til endring av forskrift om tilskudd til avløsning på høring med frist for uttalelser til torsdag 11. oktober d.å.

Dette innebærer en kortere frist enn kravet til seks uker eller lenger høringsfrist. Vi vil imidlertid vise til at departementet vil gjennomføre et høringsmøte om forskrifts-forslaget, slik at departementet derfor finner det forsvarlig å fravike kravet til seks ukers høringsfrist. Vi innkaller med dette til høringsmøte fredag 5. oktober, kl. 10,00 i Landbruks- og matdepartementet, Akersgt. 59, Oslo.