Høring - forslag til nye bestemmelser i tollforskriften om bruk av overtredelsesgebyr som sanksjon ved ulovlig inn- og utførsel av valuta

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2010