Høring - forslag til nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til to nye EU-direktiver om forbrukerkontrakter. Direktivforslagene omhandler henholdsvis fjernsalg (herunder internettsalg) av fysiske varer, og levering av digitale ytelser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.07.2016