Digitalytelsesloven

Lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Loven gjelder avtaler om levering av digitale ytelser mot vederlag i forbrukerforhold, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov eller i medhold av lov.

Se loven på lovdata.no