Høringer

Høring – ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere. Forslaget har bakgrunn i EU-direktiv 2019/770.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2021

Vår ref.: 20/5957

Høring - ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere. Loven vil gjennomføre EU-direktiv 2019/770. Det vises til det vedlagte høringsnotatet.

Direktivet som foreslås gjennomført, følger vedlagt i dansk språkversjon. Andre språkversjoner er tilgjengelige her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770.

Frist for å sende inn høringssvar er 3. mars 2021.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Hans Egil Kaiser
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Fylkeskommunene
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Markedsrådet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Økokrim

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aller Media
ANFO – Annonsørforeningen
Bilimportørenes Landsforening
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Canal Digital kabel-TV
Coop Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene AS
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Egmont Serieforlaget AS
EL & IT Forbundet
Elektronikk Importør Foreningen
Elektronisk Forpost Norge
Elklagenemnda
Energi Norge
Europabevegelsen i Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Forbrukerkontakt Norge
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)
Juristforbundet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kreativt Forum
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leketøybransjens Fellesråd
Markedsforbundet
Markedsføringsforeningen i Oslo
Mediebedriftenes Landsforening
Microsoft Norge
Nei til EU
Norges AutomobilForbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)
Norsk Industri
Næringslivets Hovedorganisasjon
Post Nord
Posten Norge AS
Schibsted ASA
SMB Norge
Standard Norge
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Strategi- og analyseforeningen
Telenor
Telia Norge AS
Unio
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø