Høring - forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2011