Høring - gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2013