Høring - Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2009