Høring - innstramminger i reglene om offentlige skattelister

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2014