Høring - korrigert høringsnotat om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser

Finansdepartementet sender med dette ut et korrigert høringsnotat om nærmere regler for gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav c, § 14-43 første ledd bokstav c og fjerde ledd. Høringsnotatet som ble sendt ut 26. juni inneholder en feil og erstattes derfor av vedlagt notat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2015