Høring - korrigert høringsnotat om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette ut et korrigert høringsnotat om nærmere regler for gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c, jf. skatteloven § 14-41 første ledd bokstav c, § 14-43 første ledd bokstav c og fjerde ledd. Høringsnotatet som ble sendt ut 26. juni inneholder en feil og erstattes derfor av vedlagt notat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.09.2015