Høring - NOU 2009:17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009