Høring - NOU 2009:17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009