Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.06.2015