Høring - NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

Status: På høring

Høringsfrist: 02.01.2017