Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015