Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015