Høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Standardiseringsrådet har fått i oppdrag fra FAD å lage et forslag til referansekatalog over forvaltningsstandarder. Rådets forslag sendes nå på høring, med høringsfrist 20. august 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2007