Høring - opphevelse av frakoblingsreglene i kraftverksbeskatningen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2013