Høring - oppheving av konsesjonsordningen for omsetning av videogram

Kultur- og kirkedepartementet går inn for å oppheve konsesjonsordningen for omsetning av videogram i næring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2009

Lov om film og videogram er endret med virkning fra 1.1.2011, jf. Lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram.