Høring - opplysningsplikt for oljeselskapene om salg av naturgass utvunnet på norsk kontinentalsokkel

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2010