Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kunder å bytte bank

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppen som besto av representanter fra Kredittilsynet, Finansnæringenes Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet, Sparebankforeningen, Norges Bank og Konkurransetilsynet. Arbeidsgruppen har kommet fram til at et tiltak som gir kunden rett til å beholde kontonummeret ved bytte av bank ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2007