Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2013