Høring - Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Finansdepartementet sender på høring Regnskapslovutvalgets delutredning 2, NOU 2016: 11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2016