Høring - Reorganiseringen av skatteetaten - tilpasning for ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard

Resultat: Forskrift 4. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2007

Resultat: Forskrift 4. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.