Historisk arkiv

Endringer i ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Som følge av reorganiseringen av skatteetaten (ROS) må det gjøres endringer i ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard. Forslagene til lov- og forskriftsendringer er i dag sendt på høring.

Som følge av reorganiseringen av skatteetaten (ROS) må det gjøres endringer i ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard.

Finansdepartementet foreslår at dagens ligningskontor i Longyearbyen opprettholdes som en kontorenhet innen Skattekontoret Nord-Norge, og at det opprettes en egen skatteklagenemnd for Svalbard som erstatter dagens lignings- og overligningsnemnder. Videre foreslås det at skattekontoret blir skatteoppkrever for Svalbard.

Forslagene til lov- og forskriftsendringer er sendt på høring 6. juni 2007 med høringsfrist 16. august 2007.