Høring - skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper - konsekvenser av Solvens II

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om skattemessig fradrag for forsikringstekniske avsetninger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.07.2015