Høring - Skattlegging av kollektive livrenter som er opprettet etter inntektsåret 2006 mv.

Resultat: Forskrift 18. desember 2009 om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 5-41 første ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2009