Høring - Søknad fra Lillesand kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50

Samferdselsdepartementet sender på høring søknad fra Lillesand kommune om fritak fra reglene om havnekapital, jf havne- og farvannsloven § 50.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2015