Høring - soliditetsregler for finansielle grupper

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til nye regler om konsoliderte soliditetskrav for finansielle grupper.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2015