Forsiden

Verdipapirhandelloven

Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter