Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tolloven og tollforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.08.2016