Høring - UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs - nærmere om arbeidet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007