Høring - UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs - nærmere om arbeidet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007