Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Utkastet som nå sendes på høring innebærer en forlengelse av gjeldende unntaksforskrift til 30. juni 2012. Høringsfrist er 29. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.11.2010