Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utkastet som nå sendes på høring innebærer en forlengelse av gjeldende unntaksforskrift til 30. juni 2012. Høringsfrist er 29. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.11.2010