Høring - utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd

Endringsforslagene er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.06.2015