Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til lov om endring av lov om Norsk kulturråd

Endringsforslagene er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.06.2015

Vår ref.: 14/3214

Kulturdepartementet sender med dette utkast til endringer i lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) på høring. Høringssaken oversendes per e-post.

Endringsforslagene er en oppfølging av enkelte av forslagene i rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”. Rapporten omhandler en rekke spørsmål om Kulturrådet og har tidligere vært på høring. Siden departementet allerede har hørt instansenes syn både på kulturrådsloven og rapporten, ber vi om at høringsuttalelsene nå avgrenses til selve lovendringsforslagene.

Kulturrådsloven er utformet med henblikk på å være en fleksibel og sammenfattende lovtekst.  Det er et mål å opprettholde lovtekstens fleksibilitet. I forslaget som nå sendes på høring har departementet derfor lagt vekt på å gjøre minst mulig endringer i selve lovteksten.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også komme med merknader.

Høringsfristen er 22. juni 2015.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen                                                                        

 

Tore Aas-Hanssen (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Colle
seniorrådgiver

 

Vedlegg:
Høringsnotat
Liste over høringsinstansene

Alle departementene
Alle fylkeskommunene
Alle kommunene

Bildende Kunstneres Hjelpefond
Bergen Kunsthall
Black Box Teater AS
Bomuldsfabriken Kunsthall
Carte Blanche AS
Danse- og teatersentrum
Danseinformasjonen
Dansens Hus AS
Den norske Bokhandlerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
FolkOrg
Det Norske Kammerorkesteret, Stiftelsen
Det Norske Samlaget, Stiftelsen
Det Norske Solistkor
Dramatikkens Hus
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
Forbundet Frie Fotografer
Grafill
GramArt
Kopinor
KORO
KS
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstnernes Hus
Kunstnernettverket
Landsforeningen Norske Malere
Landslaget for lokal- og privatarkiv
Mela/stiftelsen Horisont
Music Norway
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet
Nobels Fredssenter, Stiftelsen
NOPA
NORLA
NOTAM
Nordic Black Theatre
Noregs Ungdomslag
Norges Fotografforbund
Norges Husflidslag
Norges Korforbund
Norges kulturvernforbund
Norges museumsforbund
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Billedhoggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk Filmforbund
Norsk Filmkritikerlag
Norsk film- og TV-produsenters forening
Norsk filminstitutt
Norsk Folkeminnelag
Norsk ICOM
Norsk jazzforum
Norsk Journalistlag
Norsk Komponistforening
Norsk kritikerlag
Norsk kulturforum (NOKU)
Norsk kulturråd
Norsk musikkråd
Norsk Oversetterforening
Norsk publikumsutvikling
Norsk Redaktørforening
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk scenekunstbruk
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Skuespillersenter
Norsk Teater og Orkesterforening (NTO)
Norsk teaterråd
Norsk Tidsskriftforening
Norsk tonekunstnersamfund
Norske arkitekters landsforbund
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Barne- og Ungdomsforfattere
Norske barnebokinstitutt
Norske Billedkunstnere
Norske Dansekunstnere
Norske Festivaler
Norske Filmregissører
Norske Grafikere
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforbund
Norske konsertarrangører
Norske Kunsthåndverkere
Norske Scenografer
Ny Musikk
OCA
Riksantikvaren
Riksarkivaren
Rikskonsertene
Riksteatret
Rom for kunst og arkitektur
Stiftinga for folkemusikk og folkedans
Sametinget
Samisk Kunstnerråd
Skuespiller- og danseralliansen
Språkrådet
Stortinget
Teaterhuset Avant Garden
Tegnerforbundet
Unge Kunstneres Samfunn
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter

Til toppen