Høring - Utkast til lov om pensjonsordning for oppdragstakere i beredskaps- og familiehjem

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt på høring et lovforslag som gjelder ny lov om pensjonsordning for oppdragstakere i statlige beredskaps- og familiehjem.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2009