Høring - utkast til teknisk revidert merverdiavgiftslov

Resultat: Ny lov, jf. Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2007