Høring - Utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Finansdepartementet sender på høring utkast til tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte institusjoner

Status: På høring

Høringsfrist: 28.05.2018