Høring - utskillelse av faste tekniske installasjoner i egen saldogruppe - overgangsregler

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 20. august 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 14-41 første ledd bokstav j.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2009