Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utskillelse av faste tekniske installasjoner i egen saldogruppe - overgangsregler

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 20. august 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 14-41 første ledd bokstav j.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2009

Vår ref.: 08/6339 SL MASO/rla

Høring - utskillelse av faste tekniske installasjoner i egen saldogruppe - overgangsregler

 

Ved endringslov av 12. desember 2008 nr. 99 ble det vedtatt at faste tekniske installasjoner i bygg og forretningsbygg skal skilles ut i en egen saldogruppe (j) for separat avskrivning. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2009.

Departementet har fått fullmakt til å gi forskrift om overgangsregler i forbindelse med splitting av saldogruppene for eksisterende bygninger. Med dette fremlegges et høringsnotat med forslag til slike overgangsregler.

Listen over høringsinstanser følger som vedlegg til dette brevet. Departementet ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse av høringsnotatet for underliggende enheter, etater, medlemmer mv.

Departementet ber om å få høringsinstansenes merknader til forslaget innen 30. april 2009. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen [email protected]”.


Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                         Kåre Aasen Tveit
                                                         lovrådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: førstekonsulent Marius Sollund, tlf. 22 24 44 65

Høringsinstansene

 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts gt. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
KS Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsgt. 11 0181 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Tjenestemannslag Møllergt. 10 0179 OSLO
Norske Arkitekters Landsforbund Josefines g. 34 0351 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
 

Til toppen