Høring – beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2013