Høring – beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2013